Cư dân phàn nàn quá nhiều? 91% Ban quan lý sử dụng AMO đã giải quyết được vấn đề này. Trải nghiệm ngay
Thanh Toán

Gói nâng cao

Dành cho Chủ đầu tư
11.000
VNĐ

/ Căn Hộ / tháng

Sử dụng cho căn hộ

Đăng ký sử dụng AMO

Hãy để công nghệ giúp bạn nâng cao chất lượng dịch vụ chung cư

Đăng ký miễn phí Hotline: 024 3836 3456